Form

Kişisel Bilgiler
İş Tecrübeleriniz
Referanslar
Fiziksel Bilgiler
Kurslar / Sertifikalar
Diğer Bilgiler

Kişisel Verilerin Korunması Politikası(KVKK)

İkon Veteriner Kliniği olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Kişisel Verilerin hukuka uygun olarak korunması ve işlenmesine azami önem vermekte ve tüm planlama ve faaliyetlerimizde bu özenle hareket etmekteyiz.
Özel hayatın gizliliğinin temeli olan Kişisel Verilerin korunması ve işlenmesini sadece mevzuata uyum sağlamak doğrultusunda değerlendirmiyor, yaklaşımımızın temeline insana verdiğimiz değeri koymaktayız.


Bu bilinçle Kişisel Verilerin korunması ve işlenmesi için tüm idari ve teknik tedbirleri alıyoruz. Politikaya uyumluluğun sağlanması amacıyla çalışanların farkındalığının sağlanması için çalışmalar yapılmakta, yeni başlayan çalışanlar için gerekli uyum süreçleri işletilmekte ve gerekli düzenlemeler yapılmaktadır.


Kişisel Verilerinize Örnekler Nelerdir?


Tam Adı, Ev Adresi, Eposta Adresi, Vatandaşlık No (TCKN), Ehliyet Seri No, Kimlik Seri No, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Kan grubu, Telefon Numarası , Ülke, Şehir, Posta Kodu veya İlçe, Yaşı, Cinsiyeti, Sabıka Kaydı, Sağlık kayıtları, Banka hesap numarası, Özgeçmişi, CV, Akademik bilgileri, Evlilik durumu, Çocuklarına ait bilgileri, Acil durum bilgileri, Engellilik durumu, Askerlik kayıtları vb.


Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri nelerdir?
Şirketimiz gerek çalışma adayları gerekse çalışan personeller için;
4857 sayılı İş Kanunu, 5510 Sayılı SSGSK Kanunu, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 6098 Sayılı Borçlar Kanunu, 6698 Sayılı Kişisel Verileri Kanunu ve yönetmelikler gereği, Çalışma Bakanlığı ve SGK Müfettişlerince yapılan denetimlerde, Veri bankasında gerektiğinde iletişime geçmek üzere, İstatistiksel Çalışmalar için, Ayrıca mahkeme ve bilirkişi incelemelerinde sunmak üzere, Yerel Kolluk Kuvvetleri ve Organize Sanayi Müdürlüğüne istenmesi durumunda sunmak üzere kişisel verilerinizi işlemek, saklamak ve gereği geldiğinde silmek üzere kayda almak durumundadır.


Şirketimiz müşterileri için;
Randevu işlemleri ve konu takibi yapılabilmesi için veriler depolanmakta olup gereği geldiğinde silmek üzere kayda almak durumundadır.
Kişisel verilerin toplanma yöntemi;
Şirketimizce kişisel verileriniz; iletişim formu doldurmanız, iş başvuru formu doldurmanız, paylaşmış olduğunuz cv’ler, web sayfamızdan yapılan iş başvuruları, İK birimimiz tarafından prosedürlerimizde tanımlı formları doldurmanız, işe alımda vermiş olduğunuz işbaşı evraklarınız, eğitimlerde doldurduğunuz formlar, AGİ Formlarınız, Günlük PDKS kayıtlarınız için parmak izi ve mesai formları ve talep edilen bilgilendirmeler neticesinde dolu halde alınan İK Formları yolu ile toplanmaktadır.


Kişisel verilerin saklanması ve korunması nasıl yapılmaktadır?


Kişisel verileriniz, Firmamız nezdinde yer alan veri tabanında ve sistemlerde KVKK’nun 12. maddesi gereğince gizli olarak saklanacak; yasal zorunluluklar ve bu belgede belirtilen düzenlemeler haricinde hiçbir şekilde üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.
Şirketimiz, kişisel verilerinizin barındığı sistemleri ve veri tabanlarını, KVKK’nun 12. Maddesi gereği kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemekle, yetkisiz kişilerin erişimlerini engellemekle, erişim yönetimi gibi yazılımsal tedbirleri ve fiziksel güvenlik önlemleri almakla mükelleftir. Kişisel verilerin saklanması süresi ne kadardır?
Kişisel Verileriniz ilgili kanunlarda tanımlı olduğu süreler gözetilerek çalıştığınız sürece her daim, ayrılmanız halinde ise 15 yıl süre ile tarafımızca saklanılacaktır. KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız nelerdir?


KVKK gereğince, Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin;
a) İşlenip işlenmediğini öğrenme, b) İşlenmişse bilgi talep etme, c) İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) Yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) Eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde anonimleştirilmesini, silinmesini isteme, f) Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.


Kişisel verilerimin durumu için nereye başvuracağım?


Bu politikada tanımlı Kişisel Verileriniz ile ilgili durumlar için; Mail yolu ile info@ikonveteriner.com mail adresine başvurmanız gerekmektedir.
Kişisel verilerim durumu için başvurum kaç günde sonuçlanmaktadır?
Dilekçeniz veya mailiniz ile iletmiş olduğunuz talebiniz, 30 gün içerisinde aynı iletişim yolu ile geri cevaplanacaktır.

Menü